voldelig homo sex tele sex

Tilbyr undervisningsopplegg og fagkonferanser. Nadheim er et senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, og drives av Kirkens Bymisjon Oslo. Tilbyr støtte, hjelp og ulike aktiviteter. Alle tjenestene er gratis.

Alle som jobber på Nadheim har taushetsplikt, også overfor politi og migrasjonsmyndigheter. Prosentret er Oslo kommunes hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon og et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for alt som har med prostitusjon å gjøre. Tilbyr varmestue, lavterskel helsetjenester og arbeidsmarkedstiltak for sex arbeidere.

Driver oppsøkende virksomhet i prostitusjonsmiljøene. Yter landsdekkende veiledning, dokumentasjon og kunnskapsformidling. PION er et kontaktsted og politisk talerør for kvinner og menn med prostitusjonserfaring.

Arbeider for å ivareta rettigheter og interesser for kvinner og menn som jobber i prostitusjon, samt driver forebyggende helsearbeid og opplysningsvirksomhet.

Tilbyr kondomer og glidekrem og juridisk rådgivning. Somalisk kvinneforening er en frivillig organisasjon som har som mål å arbeide for at somaliske kvinner, menn og barn kan få hjelp til å realisere de muligheter som ligger i det å vokse opp i et flerkulturelt samfunn.

Foreningen arbeider for at somaliske folk skal få et bedre liv i Norge, og utvikle seg som gode samfunnsmedlemmer. På senteret arbeider sykepleiere, leger, psykologer og fysioterapeuter. Det gis tilbud om gratis helsehjelp. Internasjonal helse og sosialgruppe IHSG. IHSG er en frivillig organisasjon som arbeider for å forbedre helsetilbudet når det gjelder fysisk og psykisk helse hos minoriteter gjennom dialog mellom innvandrere og offentlige myndigheter. Primærmedisinsk Verksted er et senter der det utvikles aktiviteter og metoder for helsefremmende arbeid i et flerkulturelt fellesskap.

Senteret eies og drives av Kirkens Bymisjon Oslo og er åpent for kvinner og menn av alle nasjonaliteter. Internasjonal kvinnegruppe og - ungdomsgruppe arbeider spesielt med reproduktivhelse og -rettigheter. MiRA—senteret er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Senteret arbeider med spørsmål tilknyttet likestilling for kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge, og tilbyr kurs, rådgivning og veiledning. NAKMI arbeider for et best mulig helsetilbud, både psykisk og somatisk, til minoritetsgrupper med flyktning- og innvandrerbakgrunn.

Målet er å være et samlingspunkt for landets kompetanse. Forskning, utvikling, nettverksbygging og formidling står sentralt. FHI har blant annet ansvaret for abortregisteret og medisinsk fødselsregister, samt å overvåke smittsomme sykdommer i Norge, herunder hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ og har ansvaret for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring. De driver nettstedet, Skolenettet - skolenettet.

Her finnes egne sider om seksualitets — og samlivsundervisning i skolen. Oversikter over materiell og online-ressursbøker. Trondheimsveien 2, bygning B, Oslo Telefon: Klara klok Spørretjenesten til Klara Klok ble lagt ned 1.

Kors på halsen Røde kors Telefon: Valkyriegata 15, Oslo Postadresse: LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og trenspersoner Besøksadresse: Tollbugata 24, Oslo Telefon: Karl Johans gate 8, 4 etasje, Oslo etter avtale Postadresse: Postboks , Sofienberg, Oslo Telefon: Hiv Aksept — senter for alle berørt av hiv Besøksadresse: Postboks Rodeløkka, Oslo Telefon: Alle ansatte på Aksept har taushetsplikt Helseutvalget - sammen for bedre homohelse Adresse: Skipper gaten 23, Oslo Telefon: Christian Krohgs gate 34, Oslo Telefon: Kirkens bymisjon - Bergen Telefon: Kirkens bymisjon - Rogaland Telefon: Kirkens bymisjon - Trondheim Besøksadresse: Bispegata 1, Trondheim Postadresse: Pb , Sentrum, Trondheim Telefon: Pilestredet Park 7, Oslo Tlf: Arbinsgate 1, Oslo Telefon: Madlaveien 13, Stavanger Telefon: Støttesenteret mot incest - SMI Adresse: Kvinner i kamp — KIK Adresse: Postboks Grünerløkka, Oslo E-post: Likestilling Likestillings- og diskrimineringsombudet Besøksadresse: Postboks Dep, Oslo Telefon: Trondheimsveien 2B, Oslo Postadresse: Prostitusjon Nadheim-Kirkens bymisjon Adresse: Norbygata 45, Oslo Telefon: Torggaten 10, Oslo Postadresse: Olavsplass, , Oslo Telefon: Etniske minoriteter Somalisk kvinneforening Adresse: Helsesenteret for papirløse migranter Adresse: Helsesenteret ligger sentralt i Oslo.

Psykiatrien er en ung vitenskap. Det de mangler i forskningsbasert kunnskap, tar de dessverre ofte igjen i arrogant påståelighet.

Den amerikanske psykiaterforeningen er her et hederlig unntak, og beskriver i sin diagnoseliste DSM-IV, hvordan normalitet på seksualitetens område er kulturavhengig, og at psykiatrien må ta høyde for det. Foreningen tok i konsekvensen av nyere forskning, og friskmeldte fetisjisme og sadomasochisme, så lenge det ikke fører til betydelig funksjonstap psykisk, fysisk eller sosialt.

Det faktum at noen land, blant annet Danmark, har fjernet diagnosen, mens andre beholder den, er vel argument nok for at diagnosene ikke er noen absolutt sannhet.

Det finnes ikke lenger én rett måte å lese psykiatri-bibelen på. Derfor kan det kanskje være på sin plass med litt ydmykhet fra de som dømmer andre med hånden på diagnoseboka.

Det samme gjør homofile og lesbiske legers forening og den internasjonale lesbe og homse-organisasjonen ILGA. Det vanlige i psykiatrien forøvrig, er å anse folk som friske, så lenge det ikke kan påvises alvorlig psykopatologi hos gruppen. Mer og mer materiale viser at de mer enn år gamle teoriene ikke holder vann. Psykiatrien er på gli. Land etter land, endrer og fjerner de mest urimelige påstandene i sine nasjonale oversettelser av ICD International Classification of Diseases.

Jeg vil i det følgende ta for meg noen av de vanligste forestillingene som sm-ere møtes med, og besvare en del ubesvarte spørsmål i SM-debatten på Gaysir. Er SM en legning? SM eller sadomasochisme er en seksuell orientering eller praksis. Noen betrakter sin SM-interesse som en handling - en lek eller krydder på sex-livet.

Men andre opplever sin sadomasochisme som en vesentlig del av personligheten, for noen viktigere enn den homo- eller heteroseksuelle identitet. SM-legning er en grunnleggende personlig ytringsform som ikke kan behandles eller velges bort.

SMia-Oslo definerer SM som et samtykkende rollespill om dominans og erotisk underkastelse mellom likestilte parter med sammenfallende seksuell orientering eller praksis. Det amerikanske Kinsey-instituttet regner med at mellom fem og ti prosent av befolkningen praktiserer en eller annen form for sadomasochisme.

I følge verdens største sex-undersøkelse, gjennomført av Durex i med mer enn Antagelig har mange nordmenn et snev av sadomasochisme i sitt seksuelle spekter uten at de definerer seg som sadomasochister. Det kan være en glidende overgang fra elskovsbitt eller å bli holdt fast av partneren, via kjærlige klaps, kiling og klyping til bindeleker, rising eller erotisk pisking.

Er SM skadelig for kropp og sjel? Mye forskning gjenstår for å forklare den glede, energi, spenning og positive helseeffekt mange opplever ved sadomasochistisk samspill - eller "power exchange" som det kalles på engelsk. I motsetning til skadelige overgrep, er SM en frivillig og samtykkende aktivitet som produserer lystfremmende hormoner. SM-ere fyller ikke opp norske akuttavdelinger. Paradoksalt nok er SM relativt trygg sex som det verken blir barn eller kjønnssykdommer av.

Liksom i mange sportsgrener er en også i sm avhengig av fortløpende kommunikasjon med en partner en har tillit til. Sikker, sunn og samtykkende har i over 20 år vært et moral-etisk verdigrunnlag for SM-bevegelsen.

Opplæring og utdanning i sikkerhet er en vesentlig del av seriøs SM. Forekommer det ofte misbruk og overgrep blant SM-ere? Overgripere og misbrukere vil fort bli skviset ut av norske SM-miljøer. Enhver form for seksualitet kan perverteres, ikke minst "normal" heteroseksuell aktivitet, når den ikke baseres på likeverd og samtykke.

SM et dynamisk samspill mellom likestilte parter der utøverens virkemidler er avhengig av masochistens reaksjoner. Nøkkelen til sadistens autoritet er innlevelse, kommunikasjon og kunnskap om hva som tenner slaven. Gjennom forspillet, samspillet og eventuelt stoppord er det masochisten som styrer tempoet, intensiteten og retningen ved å kommunisere sine behov og grenser. Er det et symptom på tidlige skader? Det er ingen ofre i sm-sex. De fleste sm-ere har hatt en normal barndom og oppvekst, og flertallet kommer fra familier der seksualitet ble diskutert fritt og åpent.

Nyere forskning konkluderer med at SM-ere ikke er mer nevrotiske, deprimerte eller psykopatiske enn andre mennesker. Vet noen om diagnosen faktisk har blitt brukt i norsk offentlig helsevesen så lenge ICD har vært gyldig? De tre diagnosene F SINTEF tall fra , og er ufullstendige, men det dreier seg om ca ganger per år for de tre diagnosene. Dette tilsvarer situasjonen da homofili ble fjernet som diagnose på tallet.

Hvorfor er folk redde for SM, og hva betyr det for holdningene at SM er en diagnose? Liksom den tidligere homofili-diagnosen, benyttes ikke sm-diagnosen i legenes kliniske hverdag. Diagnosens eneste funksjon blir derfor å undergrave menneskerettigheter, legitimere vold og diskriminering og svekke forebyggende helsearbeid overfor gruppen. Som ved andre overgrep, er kvinner mest utsatt for mobbing, yrkesforbud og tap av omsorgsrett for barn på grunn av sin sm-kjærlighet, livsstil og legning.

SM er naturlig nok både homo- og hetero-politikk, hvilket SM-debatten på Gaysir tydelig illustrerer. Etter at homofili-diagnosen gikk ut av bruk i Norge i , er sadomasochister, fetisjister og transvestitter de eneste gruppene i homomiljøet som fremdeles har en psykiatrisk diagnose på grunn av sin seksuelle orientering.

LLH jobber derfor aktivt for å fjerne sm- og fetisj-diagnosene fra listen til Verdens Helseorganisasjon. Den internasjonale lesbe- og homse- organisasjonen ILGA, har i årtier støttet SM-ere kamp mot statlige overgrep, slik vi blant annet så det i den britiske Spannerprosessen

.. 6. aug På vold, de ber deg et info, og vise video embeddeding nettsted hvis du Gratis sex video homo porno Thai massasje haugesund oslo gay. 2. feb Loven som kriminaliserer sex mellom likekjønnede, ble først avskaffet i Ifølge lokale aktivister har trakassering, vold og utpressing økt etter at. Trenger du noen å snakke med om sex og helse? 14 - 22 (telefon og chat) Helseutvalget - sammen for bedre homohelse bevissthet og mestring gjennom teori, diskusjon, rollespill og selvforsvarsteknikker i forhold til seksualisert vold. Hvorfor er folk redde for SM, og hva betyr det for holdningene at SM er en diagnose? Forskning, utvikling, nettverksbygging og formidling står sentralt. Helsesenteret for papirløse migranter Adresse: NAKMI arbeider for et best mulig helsetilbud, både psykisk og somatisk, til minoritetsgrupper med flyktning- og innvandrerbakgrunn. En del av dyreriket er for øvrig hermafroditter, det vil si tvekjønnet. Voldelig homo sex tele sex

HOMO NETHERLANDS ESCORT SERVICE SWINGER VIDEO

HJEMME MASSASJE OSLO POLISH ESCORT BØSSE