homo populære jentenavn sex med tante

Hvilket miljø holder man så for å være strafferettslig ansvarlig for direkte å skape pedofile mennesker? Om miljøet er hva som utvikler ulike legninger hos folk, vil folk være fullstendig fristilt ethvert moralsk ansvar, fordi de jo ikke kan noe for at de er slik de er; det er derimot andre som kan noe for at de er slik de er,.

Og vi er dritlei av å høre om homse-lespe-maset, nesten hver enda dag kommer det i avisene og media, som skulle det være det viktigste her i verden. Stadig interessant, men jeg ville ikke likt å være en forsker Eia er uenig i. Tror de mangler «mediatrening» og tar kanskje for gitt i starten at Eia egentlig er på deres side. Når de spørres om ting litt utenfor egen forskning så svarer de ikke som forkere at de ikke vet men som «mannen i gata» hva de selv tror.

Det burde de ikke, men det er lett å forstå. Hun fra Trondheim svarte jo intelligent på en del, men var direkte barnslig i et annet tilfelle. Jeg anbefaler å lese denne artikkelen fra forskning. Er dette nivået på norske forskere. Takk Eia for at du viser oss dette lavmålet. Det kan da ikke være slik at man i Norge blir godkjent som seriøs forsker bare man har det rotet på kontoret. Dette er jo «forskere» som er så politisk korrekte at man tydeligvis ikke har giddet å sette seg inn i noe som helst av tilgjengelig forskning.

Herregud, er dette nivået på Norsk forskning da er det ikke rart at lite kommer ut av det. Finnes det noen forskere som er sannhets søkende i Norge så må dere gjøre noe for å få bort disse nekene, som passer bedre der sannheten er farlig eks. Det mest interessante ved serien er jo at en rekke av kjønnsforskerne ganske kategorisk avviser forskning som strider mot sitt eget syn, men har ganske vanskelig for å vise til forskning som støtter sitt eget.

Noen fremstår forholdsmessige uvitenskapelige. Norske «kjønnsforskere» må ha gode dager på jobben siden deres forskning ikke er baserert på annet enn egen livserfaring. En forsker som betrakter sin egen oppfatning som eneste sannhet, har ikke mye å lære av andre.

Stilles det ingen krav til hvem norske univeristeter har på sine lønningslister? Virker som de nekter å ta biologiske faktorer i betraktning og når du stiller med empiriske undersøkelser klarer de ikke svare for seg og forsvare sine egne uttalelser. De får rett og slett litt «panic» og kommer med idiotiske usaklige utsagn og personlige angrep..

Blir flaut å se på. Hei, gratulerer med nok et vellaget program. Jeg er selv realist, og har ingen vesentlige innvendinger mot utvalget av utenlandske forskere. De belyste en rekke interssante og relevante forskningsfelt -og metodiske tilnærminger. Du kunne kanskje ha brukt kunnskapen om epigenetikk som ble luftet i dagens program i et tidligere program, slik at folk fikk mer innblikk i hvor plastisk og dynamisk også GENENE er! Med fare for å gå utenfor mitt eget fagfelt og inn i sosiologien sic: Det kan virke som disse forskerne har vært vant til å besitte langt mer definisjonsmakt enn deres kunnskap og forskning skulle tilsi.

Epigenetikk virker veldig spennende. Skulle ønske at Eia gikk mer inn på det. Om det er epigenetiske årsaker til homofili, så vil det muliggens si at det er foreldrenes miljø som er svaret, ikke genene eller miljøet til den homofile! Dersom homofili er et valg, hvorfor ekteskapsloven m. Er det diskriminerende at samfunnet forbeholder ekteskap og ikke minst barn til de som reproduserer seg på den naturlige metoden, dersom alt likevel er valg man tar?

Mange mener visst det er problematisk hvis homofili skulle vise seg å ha mest biologisk årsak og avfeier bastant slik forskning som uinteressant. Men hvis man først skal gjøre feilen og la seg styre av det man ønsker skal være sannheten, så skulle man jo tro at det mest problematiske var at dette skyltes kun kultur.

Fordi dette ville jo bety at homofili lar seg kurere av psykolog, slutte å omgås andre homoer, tenke «hetrotanker» eller bare av at de må ville det nok selv å bli hetro. Dersom de har problemer med å være homo.

Noe som jo er vanlig i mange land dessverre. Tror det skyldes arven etter nazismen. Og de drepte homofile. Mange har derfor den misoppfatningen at så fort biologi bringes på banen og brukes til å forklare noe som helst, annet enn på mikroskopisk nivå, så er holocaust rett rundt hjørnet. Litt synd at Hitlers arv skal være styrende så lenge etter. Stalinistene gikk i den andre grøfta med sin overtro på at kultur og ervervede egenskaper kunne endre genene og avkom.

At du får norske kjønns-«forskere» til selv å drite seg ut så ettertrykkelig. Ja, jeg bruker anførselstegn fordi de overhode ikke aner hva de «forsker» på langt mindre uttaler seg om på tv. Hva har disse i lønn?

Jeg vil ha svar. De tror homofili er en motegreie! Opphøyer seg og påberoper seg sannhetsdefinisjon på hva som skal være inerressant. Spark dem , hele senter for kjønns-«forskning» NÅ. Verdens befolkning øker med ca 30 i døgnet, ca 1 pr mnd og 12 i året. Kanskje løsningen er at flere velger å leve ut sin homofile legning, eller mener kristennorge at befolkningsveksten kan fortsette på denne måten? Ja til aksept av et mangfold av ulike livsstiler som ikke er til skade for andre. Flott Eia- dette digger jeg!

Du er intelligent og analyserende. At du avkler de norske forskerne helt, er deres egen feil. De blottstiller seg med manglende analytiske evner og innsikt i annen forskning. Hilsen godt voksen akademiker.

Et bra argument homoaktivister har brukt og vunnet fram med er at ingen har noe med hva som skjer privat i folks hjem av seksuelle aktiviteter mellom enige voksne. Men hvorfor er det da ikke ok med flerkoneri? Kan ikke samme argument brukes med nøyaktig samme gyldighet på det? Eller har samfunnet noe med hva som skjer på soverommet likevel? Skulle jeg gjerne ha visst….

For øvrig et annet appropos. Faktisk så sosialt stigmatiserende at det finnes en nokså overveldende statistikk på psykiske lidelser OG selvmordsfrekvens. Er det virkelig mulig å drive forskning så fullstendig frikoblet fra en rimelig bruk av empiri? Var det ikke festlig hvor åpenbart det var at han norske sosiologen med det blonde håret var homo? Jeg så det med en gang, før han sa noe som helst! Til og med han hevdet at han hadde valgt å være homo, Jeg ler meg ihjel! Kunne tenkt meg å stille Lorentzen følgende spørsmål: Hvis seksuell orientering er fullstendig plastisk, og et resultat av miljø, påvirkning og valg: Hvis seksuell orientering er fullstendig plastisk, betyr det da at når Lorentzen og andre menn føler seksuell lyst, så dreier det hele seg om tilfredsstillelse og orgasme, ikke om hvem man får den sammen med og hvordan?

Hvis seksuell orientering er fullstendig plastisk, og et resultat av miljø, påvirkning og valg, hvorfor døde homofili da ikke ut i middelalderen, eller enda tidligere, da de fleste land var mer eller mindre teokratiske og forholdt seg bokstavtro til dogmene om dødsstraff for homofile som beskrevet i Toraen, Det Gamle Testamente, og antageligvis Koranen? Det var da ikke grobunn for slike valg da? Hvis seksuell orientering er fullstendig plastisk, og et resultat av miljø, påvirking og valg — hvem er det da som påvirker sine barn i en slik retning?

Gitt at det å godta sin legning er en tung indre og ytre prosess for de fleste homofile — hvem er det som ønsker dette for sine avkom? Jeg vil hevde at all organisert religion søker makt over mennesker. Kristendommen ønsker seg lengst mulig inn i husene til folk flest for å kompansere for den tapte makten de en gang hadde.

Det kristne budskapet om toleranse og kjærlighet kommer nesten alltid helt i bakevja. Jesus hadde vandret rundt med homofile narkomane og sprutet ildkuler på alle som står med bibelen i hånd og fordømmer med tekstlinjer. Noe av det morsomste i dagens program var jo at to av sosiologi-forskerne febrilsk forsøkte å presisere hvor uinteressant hele debatten var… Dessuten kan man visst i følge disse menneskene også bestemme seg for å bli homofil.

En interessant tanke for meg som er skilt, relativt god til å finne frem med og uten kart, har en ingeniørutdannelse, og dessuten var veldig glad i å klatre i trær som liten. Kanskje jeg er disponert for å bli lesbisk? Hvor lang tid tar det å skifte fil tro, når man først går inn for det? Det er nesten så jeg er fristet til å gjøre et forsøk… Hadde vært moro å se om det virket.

Jeg synes det er kjempeinteressant å høre hva de forskjellige forskerene mener om hva som gjør oss forskjellige, både når det gjelder kjønn og legning. Hormoner har jo fantastisk sterk virkning på mange ulike fysiske og psykiske funksjoner og reaksjoner i kroppen, dette er et kjempefasinerende felt som jeg gjerne skulle visst mere om. Min egen lille personlige «forskning» består i å observere min sønn og min datter som ofte ble tilbudt leker som «tilhørte» det motsatte kjønn da de var små fordi mamma syntes man ikke burde oppfordre til «båsplassering» av kjønnene.

Har gjort meg noen tanker rundt dette, men konklusjonen ble vel hverken revolusjonerende eller overraskende. Det er vel et viktig poeng når det gjelder amerikansk forskning omkring de eventuelle biologiske faktorene som kan være knyttet til homofili, at det amerikanske samfunnet, og ikke minst politikken, er så gjennomsyret av den kristne religion.

Samfunnsforholdene driver dermed nærmest automatisk forskningen i denne retningen ettersom religion så ofte blir brukt som et politisk argument i USA. Kan det påvises at homofile er medfødt blir dette å regne som et trumfkort overfor den konservative amerikanske høyrefløyen. Homofile er en svært sammensatt gruppe mennesker, og de man kan identifisere som homofile er de som er mest synlige. Om man ser noe lenger bakover i tid, var vel ikke f. Det vil vel være en sterk overdrivelse å si at den jevne Spartaner ble født med paljetter i fostervannet… Selv om det er mulig at genetikk og biologi kan ha en betydning for det som kalles homofil identitet, så er det ikke nødvendigvis opplagt at dette skaper et ensartet uttrykk innenfor enhver kultur — det dreier seg vel uansett om et samspill.

Det finnes faktiske en stor gruppe bifile mennesker også — og skal man gjennomføre et solid stykke forskning på dette feltet er det vel all grunn til å ta med de som relaterer seksuelt til begge kjønn. Da kan man kanskje få frem et kart som stemmer med terrenget, og som er både lesbart og interessant uansett seksuell preferanse. Det er godt at det skapes litt bølger innenfor kjønnsforskningen og det er på høy tid at det har kommet igang en virkelig debatt omkring dette her i landet.

Artig som tv-underholdning, men neppe noe bilde av forskningsvirkeligheten. Men at man vil ha et plot med to «antagonister» er dramatisk sett forståelig. Som all skolefjernsyn er dette ment for barn. Husk at gener alltid virker i et miljø og er formet gjennom interaksjon med miljø. Atferd virker også gjennom epigenetikk som nevnt i programmet.

Men jeg er samtidig helt klart sjokkert over samfunnsforskerne som virker helt utdaterte på dette spørsmålet og totalt ideologi styrt. Selvsagt helt politisk korrekt i vårt solsialistisk-indoktrinerte samfunn på snart alle plan.

Han bør skrive den regninga med gaffel — det er mer å fakturere…:. Eia kunne få gå videre mon tro? I verdens beste land å bo i, hvor Staten og rådende «system» med akk så ansvarsfraskrivende og handlingslammede amatørpolitikere som BESTILLER de rapporter og «forskningsresultater» de ønsker seg eller behøver. Vi ser det jo hver dag, og etter hvert valg, osv. All ære til Deg, en god start i alle fall sammen med Brennpunkt! Det er nok utenlandske forskere som har best grunn til å riste litt på hodet og le, hehe.

Latter er, nesten, et like godt «våpen» som, f. De, utlendingene, gjorde det i løpet av de første 3 programmene, og vil sikkert gjøre det igjen. DU Harald — ville jo kreve å få igjen skolepengene dine! Du hadde fått «feil input» under dine studier… I mens så blir barn og barnebarn pga av miljøet? Psykologi trengs å innføres fra 3dje trinn i barneskolen, for å lære barna tidligst mulig å skille snørr fra barter og ikke minst, slik at fremtidige generasjoner kan fri seg fra den evindelige norske besserwisser-kulturen som gjør det så vanskelig å puste, og også si i mot «ekspert-eliten»!

Folket er jo engasjert og: Kanskje de tenker litt i tillegg til all «underholdningen» du…? Hum… Jeg er svært spent på om Eia kommer til å ta tak i gener IQ og rase. Det finnes faktisk forskere som mener IQ er biologisk betinget, og at enkelte raser er smartere enn andre….

Herlig å se disse såkalte «forskere» så fullstendig avkledd. Særlig når de målbærer et så sneversynt syn på alt annet enn eget teoretiske ståsted. Og hvilken bonus det er å se at de så fullstendig, gjennom egne hjelpeløse og intolerante uttalelser, klarer hele avkledningen helt selv …. Flere av disse «forskerne» baserer seg på postmoderne teori, og mye postmoderne teori har hatt som formål å bryte ned faglige skylapper og gi oss et mer tolerant syn på livets mangfold, og bør for en oppegående akademiker medføre et fruktbart bidrag til et rikt teorimangfold.

Men hos disse norske såkalte «forskerne» har det postmoderne bidraget og blikket for mangfold kun forvitret til komplett enfold. Og det som gjør at dette blir ganske alvorlig, er ikke bare at den akademiske redeligheten og presisjonen synes å være på fullstendig tyttebærtur i enkelte norske «forsker»-miljø; enda alvorligere er det at disse menneskene er premissleverandører for norsk politikk rettet mot eksempelvis utdannings- og barne- og familiesektoren.

Vil bare komentere Gunnars innlegg over. Synes det du skriver er utrolig bra, ogsa slik jeg selv tolker Jesus holdning i forhold til hans varemate. En enestaende mate a sette menneskene rundt seg i fokus pa, med kjarlighet, slik som jeg ser det. Gi fra seg litt av sitt eget ego. Kontrollere folelsene sine til det felles beste, rett og slett. Det paradoksale er imidlertid at siden det er flere som er homofile og man skal ta vare pa de rundt seg ifolge kristendommen er det jo bra dersom de kan leve ut sin legning med hverandre.

Gjore hverandre godt eller sagt pa en annen mate, pule hverandre i rompa. Mange av tolkningene menneskene har gjort opp gjennom tiden av bibelen kan vare feil. For meg er mange av de helt feil i hvertfall.

Selv om jeg ikke er teolog har jeg lest bibelen flere ganger og vil si det som star der er fantastisk bra, hvis man tolker det i lys av tiden det er skrevet i og med nestekjarlighet alltid som hovedbudskap!

Når Hvermannsen har evnen til å observere, analysere og trekke bedre og logiske slutninger enn såkalte «forskere», håper jeg, for «forskernes» skyld, at uttalelsene deres er et resultat av miljø og ikke arv. Lykke til på omskoleringskurs! Det gjør meg fortvilet at dette presenteres som typisk norske soiologer.

Så langt har flere av de norske forskerne vært humanister — ikke engang samfunnsvitere. På begynnelsen av tallet gjorde Emile Durkheim, den moderne sosiologiens grunnlegger, en undersøkelse av fenomenet selvmord, der han beviste at katolikker i sentraleuropa var mindre tilbøyelige til å ta selvmord enn protestanter. Durkheims poeng var selvsagt ikke å avvise naturvitenskapen — som han hadde dyp respekt for — han ønsket å vise at samfunnsproblemer ikke alene kan løøses ved hjelp av biologisk forskning og kunnskap.

Han la også grunnlaget for de statistiske metodene som ligger til grunn for mange av de undersøkelsene Eia bruker. På samme måte som genetikere eller andre naturvitere merk dere forøvrig at nesten ingen av Eias anglosaksiske forskerer er biologer, de er samfunnsvitere! Dumt av dem, ja, men ikke avskriv hele sosiologien på bakgrunn av noen hålpøse enkeltindivider som ikke engang nødvendigvis er soiologer!

Jeg likte denne episoden! Jeg er selv student ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo og hadde sansen for disse forskerne jeg har blitt undervist av en god stund, men i denne episoden får jeg litt bakoversveis. Hvordan er det mulig å benekte at det finnes biologi når det kommer til om et menneske er homofilt eller ikke?

Jeg spør bare meg selv: Hvorfor valgte ikke jeg, som ung gutt, som vokste opp i Kristiansand, å heller rette meg mot det maskuline uttrykket og «heterofilien», for å unngå all mobbing, sjikane, trakassering og psykisk terror jeg har vært utsatt for, fordi jeg var homofil?

Tror disse forskerne at jeg selv velger å være homofil, for så å vite hva dette kan medføre i et slikt snevertsynt samfunn som finnes her nede? Nei, de får gå litt dypere i seg selv, før de begynne å uttale seg så bastant som det kommer fram i dokumentaren jeg vet ikke om det er klippingen som kan ha noe med fremstillingen å gjøre. Jeg er født homofil. Hadde jeg vært født som modellkitt og hatt muligheten til å lage et heterofilt menneske ut av meg selv, så ville jeg gjort det, for å slippe den smerten og ja, jeg holdt på å ta mitt eget liv som jeg opplevde ved å vokse opp i Kristiansand.

Men det kunne jeg ikke. Grunnen til at de kanskje kan føle det er moralsk forkastelig å antyde at homofili er biologisk anlagt, kan jo ha noe med at de så kan være redde for at dette kan være noe som kan oppdages under et svangerskap, som så kan føre til abort hos noen, fordi de simpelthen er så homofobe og ikke ønsker å ha et skeivt barn.

Det er min frykt med forskningen. Jeg bor i utlandet og kan dessverre ikke se disse programmene. Men vil bare si at jeg er utrolig glad for å være homofil.

Det har jeg visst siden jeg hadde første badetime i 1. Og det har ALDRI vært problemer å finne partnere, særlig nå etter at internett har blitt så alminnelig. Snakker ofte med ungdommer om dette på nettet, og det er flere og flere som «kommer ut av skapet». Det fylles på nedenfra; Har aldri hatt det bedre;.

Takk for spennende og interessant program! Det klages så mye på at Norge ikke satser nok på forskning, samtidig er den forskningen som blir gjort lite tilgjengelig for «folk i gata», og det er interessant å møte noen av de forskerne vi har. Er derimot noe skremt av måten de argumenterer for seg, de har problemer med å svare med en gang deres forskning stilles spørsmålstegn ved.

Hvordan kan de så konsekvent avvise biologien når de mener at det er gjort noen god nok forskning for å finne biologiske bevis? Og det fremstår som om all forskning gjort utenfor Norge ikke er god nok, og at vi må se på metodene som er brukt for å forstå det. Det er jo riktig, men er det bedre å forske med utgangspunkt i «at jeg har jo selv vært et barn, og kjente andre barn»?

Og disse forskerne har innflytelse i landet vårt. De bestemmer hva vi skal mene og hvilken retning vi skal gå. Deres forkning baserer seg på at de selv har vært barn…er det mulig.

I Norge skal vi ta på hjelmen, ikke stille kritiske spørsmål og bare gjøre som de sier…mannen i gata sier jo fler gjennomtenkte ting en en altforgodt betalt forsker…. Jeg koser meg overraskende mye over denne serien, og får også innblikk i noe forskning som jeg ser at jeg må komme sjekke opp i forhold til min egen forskning innen sosiale ulikheter i helse.

Har bare lyst til å kommentere et sitat i Eias innlegg over. Han sier «På den ene side skulle man tro at en biologisk forklaring faktisk ville være den politisk korrekte i tilfellet homofili, i den grad det ville slått bena under konservative kristnes antakelse om at homofili er et valg en synd. Jeg vil ikke ta eksempelet homofili her, men kanksje heller pedofili.

Dersom vi kan påvise at pedofile har hjernestrukturer som er annerledes enn folk flest betyr det likevel ikke at de skal være unnskyldt eventuelle overgrep mot barn. Det er kanskje denne typen slutninger som gjør at en del sosiologer er skeptiske mot biologi.

Det at vi forstår menneskelig atferd gjennom studier av biologien betyr ikke at disse biologiske tilbøyelighetene skal brukes til å lage moralske standarder for hva som skal og ikke skal aksepteres i samfunnet.

Ettersom sex utenom ekteskapet ikke lenger regnes som noen synd, er det bare å ha seg med så mange man orker, men man kan altså bare være gift med én av gangen. Hvis dette ikke er til å leve med, kan du evt. Så ble det konstatert at homofili ikke er noe man er født med. Jørgen Lorentzen sa ganske riktig formulert at det «er samfunnet som hele tiden bestemmer hva som skal være akseptert».

For år siden ville man blitt lynsjet om man ble avslørt for å bedrive denslags sex. Skandinavia har siden 60 tallet fremstått som foregangsland for fri sex. Pornoindustrien blomstret vel først mest av alt i Danmark. Var du blond i Spania på 70 tallet fikk du slengt «svenska flikka» etter deg på gaten. Vi visste godt hva det innebar. Selv farget jeg håret av den grunn den tiden jeg bodde der. I land som Italia og Frankrike var alt dette uhørt frem til for få år siden.

Han hadde et femi utseende som jo mange menn kan sies å ha. Og antagelig et lett bytte for homofile i deres spesielle valg av partner. Hjertelig vil jeg takke deg, Harald Eia for dette programmet. Det er åpenbart at du «svømmer mot strømmen» i de 3 programmene så langt. Det var viktig at en person som deg kom uten fra med nye synsvinkler og var ikke bundet til det tunnel-synet som vi ser i andre norske forskere.

Deres tunnel-syn også delvis er forårsaket av at hvis de følger ikke de retningslinjene for å være politisk korrekt i den»Stats-feminism rammen» på deres forskning, får de ikke rett og slett finansiell støtte fra Norsk forskningsråd og andre statlige midler.

De må leve av noe og betale sine regninger. Derfor ser vi her at de avviser blankt andre forskere som passer ikke i «rammen», og de tror at de kommer med vitenskaplige begrunnelser i deres avvisning. Det mest interessante her er at når du, Harald Eia, spør dem tilbake hva er deres vitenskaplige begrunnelse på deres posisjon, plutselig blir de lamslått av det spørsmålet som de får tilbake og begynner å snakke tull.

Det er å bare sitte og se og le av dem. Det er så synd at forskningen blir stas-kanallisert i Norge slik er i dag. Igjen takk for at du tør stå mot strømmen for sannhetens skyld og ikke bøyer deg for politsk korrekthetens skyld. Det er rystende og oppleve disse såkalte kjønnsforskernes mangel på kunnskap og kompetanse. Uttalelsene deres er jo ren synsing og er jo ikke basert på dokumenterte fakta av noe slag. De latterliggjør utenlandske forskere og kaller deres studier for vissvass for i neste øyeblikk å avsløre at de ikke har noe forskning eller noe som helst belegg for å hevde sin egen overbevisning.

Det er en del spørsmål som dukker opp når man er vitne til oppsiktsvekkende uttalelser som dette. Hvilken utdanning har disse såkalte kjønnsforskerne? Hva jobber de konkret med til daglig? Har de forsket på noe i det hele tatt? Hvor kan jeg eventuelt finne dokumentasjon for forskningen deres? At vitenskap og forskning i Norge er et forsømt felt er ikke noe nytt og nå er sosialforskning og kjønnsforskning avslørt som ikke eksisterende.

Disse såkalte kjønnsforskerne burde være litt ydmyk overfor andre som i motsetning til dem selv faktisk har brukt resursser, tid og kompetanse på å tilegne seg ny kunnskap og innsikt. Hjernevask innfrir alle mine fordommer til norske sosialforskere på statlige universiteter og høyskoler. De fremstår tildels som meget arrogante og som noen store «Besserwissere. Er det virkelig mulig!! Etter et raskt googlesøk finner du sikkert, som jeg, ut at Lorentzen er litteraturviter og har dr.

Snakk om tyngde for å uttale seg om biologiske forskjeller. Men kanskje noen innspill fra norske realister kunne balansere bildet av norske forskere noe. Etter de tre første programmene vil jeg bare si: Dette er glimrende journalistikk. Helt nødvendig kritisk søkelys på deler av norsk samfunnsforskning som til de grader avslører seg selv. Totalt uvitenskapelig i hele sin holdning. Straks de blir stilt kritiske spørsmål, svares det med anekdoter eller bare visvas.

Dere som er så negative: Hva er dere redd for? Skulle den være et problem for likestilling eller for homofile? Programmene gir grunnlag for mange og nyanserte debatter, og jeg ser ingen bastante konklusjoner fra Eias side hva angår hovedsaken — arv og miljø. Det virkelig sjokkerende er nivået på en del norske akademikere — som ler arrogant av andre forskere, men stotrer når de blir konfrontert med kritiske spørsmål. Det er jo en skandale. Forsøk på å «utdype» med artikler i pressen gjør saken bare verre for dem.

Dette handler ikke om kryssklipping, men om «fagfolk» som ikke holder anstendig nivå. På tide at det røskes opp i dette ukritiske miljøet. Denne oppsummerer på en god måte hvordan de fleste forskere på realistsiden ser på emnet arv og miljø i stort. Amundsen skriver i kronikken «Vitenskapen er ikke politisk, og kan ikke være det om den skal ha troverdighet som kunnskapsleverandør.

Er ikke Amundsens påstand mere et ideal enn enn realitet? Er ikke forskningen politisk styrt? Er det ikke makthaverne som styrer hva som skal forskes på, og hvilke perspektiver som legges til grunn? Jeg tror det, spesielt når det gjelder samfunnsforskning.

Det er jo til enhver tid den politiske elite som bestemmer hva som er «samfunnsproblemer» og legitimerer sine avgjørelser ut fra menneskelige hensyn — ikke vitenskapelige. Forskere som er tro mot vitenskapelige idealer, og som gjennom dette har kommet i skade for å forfekte politisk ukorrekte standpunkter blir fort skviset ut av forskningen. Hvordan jobber norske forskere, og forsker de på noe i det hele tatt?

Sånn de fremstod, og med sine reaksjoner på andres forskningsresultater, så virker de som en gruppe som møtes for å bestemme hva som er deres holdning i enkelte spørsmål. HVA har de selv forsket på som gjør at de vet så mye bedre enn utenlandske kolleger? Det var sjokkerende og pinlig å se de norske «forskerne». Jeg trodde forskere var nysgjerrige og nytenkende, opptatt av å analysere og evaluere nye sider av en sak. Disse norske var overhodet ikke interessert i å høre hva andre hadde funnet ut, eller andre hypoteser.

Når Agnes Bolsø bablet usammenhengende og pratet vrøvl på slutten tok det kaka. Det var som å høre en 5-åring lyve. Jeg har aldri vært borti disse miljøene selv er helikopterpilot , og takk gud for det. Hvis disse underviser eller på noen måte påvirker nye forskere må nok hele systemet forkastes, og bygges opp på nytt. Da har vi et alvorlig kulturproblem i forskningsmiljøet. Mange av kommentarene her er like useriøse som kommentarene til de norske forskerne i programmet.

Det er klart at det blir bra TV når norske toppforskere uttaler seg om gener og biologi, da det er nesten like håpøst som da engelske aviskommentatorer kommenterer vinter OL. Eia stiller jo bare noen spørsmål til forskerne, og de norske forskerne er opptrer like arrogant som Petter Northug, med den forskjellen at Northug faktisk kan tilate seg det. Selvsagt er det problematisk at norske samfunnsforskere uttaler seg om biologi, som fanden leser Bibelen.

Det ser nesten ut til at de uttaler seg om biologi slik barnehagebarn snakker om grønnsaker.. Homodebatten er en politisk greie — og det er forsåvidt helt ok.

Det er imidlertid synd når forskning også blir politisert i. Det fører til de litt «syke» motsetningene som Eia røyker frem i serien sin. La oss få mer av denne typen TV — mye mye mer! Jeg synest det er helt utrolig irriterende at de norske forskerne ikke har bedre belegg, eller kan vise til noe forsking som aviser at det kan være en biologisk forklaring!!! De sier bare «nei det er uvesentlig», eller » Da jeg var ett barn…. Dette er jo å ungå hele debatten. Detter er utrolig fustrerende.

Å jeg tenkte, hvorfor er det så redde for å møte dette. Dette er jo kjempe interresant!!!!! For å forstå hvordan homofili kan ha sitt opphav. Slik vi kan forstå oss som mennesker bedre, hva om det kan være andre ting i våre personlighetstrekk som er medfødt. Sykdommer er jo medfødt, kunne det da ikke være mulig at personlighet trekke også er det. Du har laget ett kjempegodt programm Harald! Det er bra et en utfordrer vitenskap, det er slik den utvikler seg.

Det er sånn det skal være. I mange år har jeg tenkt at Harald Eia selv tilhører kategori B. Han tilhører ikke kategori A som jeg kaller genetisk, men derimot kategori B, ofte de som starter ut i et hetrofilt forhold, og som senere blir bifile eller homo. De om tilhører kategori A, kan de aller fleste av oss kjenne igjen, mens kategori b er det derimot vanskligere å plassere.

De fleste i kategori A kommer ut av skapet, mens de i kategori B er nødt til å rydde i skapet sitt for å kunne komme inn å se hva man har samlet opp og hva som er der. Har du begynt å rydde Harald? Jeg synes det er litt slemt å bruke en intelligent mann som Harald Eia til å gjøre disse intervjuene uansett om dette er hans ide.

Det hadde vært mer rettferdig om profesorene hadde blitt intervjuet av noen på deres eget nivå. Da er det ikke sikkert at de hadde vært så usikre og stottrende. Nei, det er riktig som du skriver Harald, de kan ikke noe for det — like lite som heterofile ikke kan noe for at de er nettop det; stakkars?

Akkurat nå spør jeg meg selv: Betyr dét at «noen ikke kan noe for det» at jo, det er akseptabelt, men ikke optimalt? Valg av ord er skjelden tilfeldig…. Jeg synes programmet er bra fordi det stimulerer til debatt, gir meg nye spørsmål og pirrer nysgjerrigheten min.

Dog er det påfallende hvordan de kule forskerne holder til i utlandet, mens de som er norske skal få på pukkelen. Samtidig må jeg si det er overraskende at forskere kategorisk avviser årsaken til homofili som uinteressant. Jeg mistenker at det er et sårt og ubehagelig tema. Man er kanskje redd for at noen feks. For fortsatt, med all aksept rundt seg, vil jeg påstå at homofile daglig blir påminnet om at de er noe utenom det vanlige. Det blir kanskje heller aldri til å unngå?

Man vil bestandig være gjenstand for et tema. Man må lære seg selvironi og akseptere at humor og vitser rundt homofili i samfunnet er blitt stuerent og absolutt ikke vondt ment.

Det gjør en varsom. Og grunnen til at det i homofile miljøer har vokst frem en skrullete humor og overdreven femininitet tror jeg ikke har sammenheng med at de enkelte vil gjøre seg bemerket og attraktive for andre menn, som det foreslås i programmet, men tvert i mot — det kan virke som om det maskuline er det flesteparten av homofile menn attraheres av. Man prøver kanskje derfor å leve opp til en mer maskulin fremtoning enn man egentlig har for å ikke falle inn i den fryktede og usexy kjærringhomorollen.

Jeg tror det overdrevne feminine i miljøene spesielt i fortiden kan forklares med at likhet skaper samhold, man har tatt tyren ved hornene ved å overdrive de feminine sidene homofile vet de har til felles. Vips har det oppstått en «skrullekultur». Og alle skal jo være sexy nå, det er iallefall det inntrykket jeg får når jeg får livsstilinputt. Sexappeal for meg er noe du har for den personen som tenner på dine personlighetstrekk, ikke noe du skaffer deg eller behøver å anstrenge deg for å vise frem, og spesielt ikke ved å immitere ei kjærring!

Jeg føler selv at skrull og tull hører en mer krevende og mer fordømmende homofortid til. Man trengte noe å enes om, og humor funker veldig bra! Nå synes tendensene av at homomiljøer ikke er like viktige for å styrke selvtiliten, det er mer aksept i samfunnet og det er klart for homofile til å integrere seg bedre og ikke leve på utsiden eller i skjul.

Homofile er tatt inn i varmen! Det gjør at man begynner å tilpasser seg en annen tid. Det føles nok belastende i større eller mindre grad for mange homofile å bli assosiert med en feminin side fordi dette til stadighet blir dratt frem som noe av det vittige, det man kan fleipe med.

Man vil bli tatt seriøst og for mange kan det nok føles stigmatiserende å bli etterapet av heterofile menn med stemmer i falsett fordi man hele livet har gjort alt for å passse inn. Fritt oversatt — får i ulveklær, den moderne skrulla! Hvis man ikke var så bevisst på seg selv og sin annerledeseksistens kunne man kanskje slappe mer av.

Jeg tror ikke det er noen vei utenom, la oss finne ut hvorfor vi er forskjellige. På veien dit håper jeg vi vil omtale mennesker, majoriteter og minoriteter i økende grad som oss og vi fremfor oss og de. Vil bare minne om at tvillingstudier kan forstås på miljømessig grunnlag ved at eneggede har fått likere behandling, tilbringer mer tid sammen og har en sterkere identifikasjon enn toeggede. De har et likere miljø, og er derfor eksponert for likere kausale faktorer uansett hva disse måtte være.

Da bør utsagnet over enders til: Hvordan passer det «homofile genet» sammen med utviklingslæren. Det kan ikke vært lett å føre dette genet videre som homofil. Dersom dette genet finnes så må det også ha hetrofile tendenser. Fikk ikke sett programmet, men synes problemstillingen virker konstruert, fordi denne genetikken er jo avklart for lenge siden.

Jeg er overrasket over at du i et slikt program ikke presenterer den forskningen som greiest avklarer nevnte spørsmål, og som til og med i all hovedsak er et nordisk arbeid. Særlig har Annika Dahlstrøm, professor i neurobiologi og histologi ved Gøteborgs Univeritet, som har studert CNS siden tidlig tall og som har over foredrag bak seg, fått mye moralistisk pepper fra feministene for sitt syn om at biologien underbygger konservative kjønnsroller.

Men vårt genom er nå ganske godt kjent og hun oppsummerer greit ny kunnskap om de kromosombestemte hormonpåvirkninger på forsterhjernen i sine foredrag. Vi har 46 kromosomer fordelt på 22 par, pluss to kjønnskromosomer; X og Y. Er paret XY så blir det gutt, og med XX blir det jente. Så langt er vi på barneskolepensum i naturfag. Men naturen produserer varianter, og da blir det litt mer komplisert. Her kommer en forenklet, men grei fremstilling av dagens viten:. Det er vel kjent at det kan oppstå avvik i antall og struktur i kromosomenes verden.

Man kan mangle Y Turners syndrom: Det interessante i denne sammenheng er strukturen i Y. Hva er det ved Y som gjør at det blir en gutt?

Jo, blant annet sitter det normalt et gen på Y som kalles TDF. Dette genet er faktoren sørger for at det utvikles testikler som produserer testosteron og sørger for at det utvikles en guttehjerne i en guttekropp. XX gir følgelig en jentehjerne i en jentekropp. Legg merke til at hjernen altså utvikler et eget kjønn, med forskjellig mengde og sammensetning av hormoner, signalstoffer, funksjoner i sentra og så videre, avhengig av den genetisk bestemte mengden testosteron i fosterlivet.

Normalt har vi altså samme kjønn på hjerne og kropp. Eller TDF sitter på et av bena til X ved siden av et X eller Y, og vi forstår med en gang hvordan det kan oppstå flere varianter, for eksempel en feminin hjerne i en mannskropp.

Ettersom vi ikke kan endre kjønnet på hjernen så velger enkelte å endre kjønnet på kroppen, såkalt kjønnskifteoperasjon osv.

Det er vanligvis både ønskelig og akseptert at vi mennesker forsøker å innrette våre liv etter medfødte evner og egenskaper. Vi husker fx biskop Kvarme som i Åpent Kirkemøte ba de homofile gå til psykolog. Det er forsåvidt hyggelig at han har tillit til psykologer, men han kunne altså like gjerne ha sagt det samme til de mongoloide.. Jeg er 75 år gammel og har aldri brydd meg om årsaken til at jeg er den jeg er, sier Kim på klokkeklar Bergens-dialekt i klapp-Nokiaen.

Foto-reportasjen om Kim Friele kan man lese her: Er det ikke mulig å legge ut hele intervjuet med Jørgen Lorenzen på nett-tv, slik som det blir gjort i «bokprogrammet» med forfatterintervjuer, siden han stadig vekk kritiseres for å bli urettferdig redigert kan han vel få snakke helt ut på nett-tv? Registrerer at noen provoseres av muligheten for at for eksempel homofili skulle kunne være delvis genetisk betinget.

Det undrer meg, i Videre undrer det meg at man ikke skulle ønske eller tillate å finne det ut, om det skulle være så. Å falsifisere det er noe annet. Argumentet for å avvise det skulle kunne være at homofili skulle kunne kureres om det var genetisk betinget.

Jeg blir trist av å høre slikt. Utvilsomt er denne type teorier brukt av galninger. For å argumentere for genetisk renskning. Men vi må nå vel kunne kjempe mot slikt, for menneskeverdet, på et humanistisk etisk grunnlag, om det skulle vise seg være genetiske forskjeller på folk med henblikk på dette? Men helt ærlig så tror jeg ikke på det heller. Even er ikke nødvendigvis en drittsekk; han har mest sannsynligvis ikke kommet ut av skapet selv.

Når man Even lyver og manipulerer uten å ta hensyn til andres følelser eller liv Isak, Sonja, til dels Emma for å få det som man vil - da er man vel det som kalles drittsekk. Ubetinget av hva for en motivasjon eller årsak som ligger bak. Nå må du ikke glemme at hele greia er like skremmende for Even som for Isak. Isak har ikke våget seg ut av skapet, det har ikke Even heller.

Han skulle vel så gjerne ønske at han hadde våget, derav måten han oppførte seg på i garderoben. Men så viste seg seg jo at han ikke hadde vært like modig i virkeligheten som han la opp til, han fikk kalde føtter og trakk seg unna.

Jeg synes ikke dette er hverken en merkelig eller en drittsekk ting å gjøre. Serien skal den vel forsøke å være realistisk, og jeg har full forståelse for at det ikke er bare-bare å komme ut til venner og familie. Og sånnsett er det like synd i Even. Ut ifra teorien om at bakenforliggende årsaker ikke har betydning er det jo Isak som er drittsekken her.

Det er han som lyver vennene og manipulerer Emma for å få det som han vil. I tillegg gjør han narr av det når Even viser seg sårbar og forteller at tanken på uendeligheten gir han noia, sier at han ikke tror væremåten til Eskil er ekte og kutter ut din egen mor når hun har det som verst.

Da vet man at man er skamløst hekta! Dette fikser jeg ikke. Hvertfall ikke hvis det der er Isak og Eskild, vær så snill, jeg orker ikke at vennskapet mellom dem og ikke minst forholdet til Even skal tukles til pga. Håper det er Even og Isak vi ser i et framtidig øyeblikk.

Men hvis vi tenker på høyden. I klippet ser det ut som at de er ca like høye, siden vi i 2 sekunder kan se at de står med brystet inntil hverandre. Eskild er vel en del høyere enn Isak? Jeg tror hvis serien skal holde seg til formen de har skapt, så viser klippet hva som hendte i natt. At det står Nesten godt med en pause nå, egentlig.

Er helt kjørt følelsesmessig. Dette klippet er et frampek! Akkurat som da pausen i sesong2 ble annonsert. Da hadde Nora og William nettopp kysset for første gang, men klippet om pausen viser flere kyssescener som vi fikk se senere-etter pausen! Dagens klip foregår "i virkeligheden" først d. Derfor kan det sagtens være Isak og Even, de har en uges tid til at finde ud af det.

Neei, klippene legges ut i sanntid - det som ble lagt ut klokka tre natt til i dag, skjedde klokka tre natt til i dag. Tittelen på klippet hentes jo som regel fra dialogen, men her er det ingen dialog, så tittelen er heller hentet fra opplysningene klippet gir oss. Og det opplyser oss simpelthen om at vi må vente ni dager før vi blir kloke på hvem Isak endte opp med i går, og for å få vite hva som skjer neste uke, noe vi jo ikke kommer til å oppdateres på i sanntid.

Hvis du ser på pauseklippet i sesong 2 viser det klipp fra hva som skjer fremover i sesongen. Tipper Isak blir hjemme kanskje hos faren? Sesong to, siste episode: Føflekkene han har på kinnet kommer frem litt i klippet, og den runde haka og fyldige leppene er også veldig likt. Men jeg vet ikke om jeg klarer så mange dager uten noe form for livstegn altså. Det er nok bare vinkelen. Brystvorta er noe mindre enn kvinnelige brystvorter pleier å være, og alt annet tyder på at det er to gutter.

Det er nesten garantert Isak og Even. Jeg er seriøst hekta og kommer til å få alvorlige abstinenser lenge før den tid!!! Vi får gjennomføre en avstemming kanskje det har betydning for det faktiske utfallet i denne serien?! Maybe kind of an internet serial maybe via crowdfunding i´m sure, that many many people would pay to see that!

I know what you mean, but I think the scene where we see Sonja kissing Even at the party is misunderstood. If you pay close attention, it looks like she just noticed him and greeted him. She's drunk and kisses him, and he's not going to be rude to her in front of other people and push her away, so he he just lets it happen. But he's just being polite and kind when seeing an ex he used to be with for many years.

Also, we have to keep in mind that Even is feeling sorry for her for dumping her after a sveral year long relationship, and doesn´t want to hurt her more than he already did. I think there is something we are missing or can only guess at. And a a lot of insecurity, mistankes and misunderstandings. Thank you for replying by the way, i like people that can have simply talk without getting angry if I may ask, because the way i felt and tried to piece up things together, I'd probably smash Even's face in, what could he say to make any of this okay?

But of course it might also blow up and go even more horribly wrong. Are the fealings real for both of them?

Just realized i'm discussing as if these characters are real people The acting is amazing! From experience, my own didn't go well, not to say that the world will all be bad, but it was a very painful experience and whenever I see these things I just can't understand how anyone could be so heartless granted the situation will hopefully be explained and there is going to be an incredible explanation!

ALSO, one last question, but was it me or was he "talking" with that blond guy before Sonja shoved herself in? Like am I the only person seeing that might be paranoid LOL. I might be naive about Even, of course, and that he's as heartless and mean as it looks right now. But i'm hoping for an explanation. It seemed that the tenderness from last weekend was a real thing - and i still hope so - but i guess you never know.

Also, something just came to my mind right now I am starting to believe the Romeo and Juliet theory with a hopeful happy-ending-twist which would make those two are Isak and Even and if you piece the two together, this sex-scene would make this a FlashBack. But Even is not being cruel or heartless? He told Isak he needed space, so Isak knows they're not together. And he didn't know Isak was at the party, so he didn't intentionally kiss another person in front of him.

If Even chose to go back to Sonia that's his right, and he probably has an understandable reason. I do wish Isak and Even end up together tho I just feel like this type of "blaming" someone when they're not really doing anything wrong, is what creates more drama than there needs to be in real life. If someone doesn't want to be with you, that hurts and you should be sad. But you shouldn't be mad at the other person unless they cheated, led you on or something really wrong. But Even has been pretty honest.

I totally agree with you but how does Emma know that Isak is gay? Prøvde å gå gjennom videoen sakte, og utifrå det eg kunne se så var leppene til Even i den. Kan være Eskild, men det tviler eg sterkt på. Kjenner godt igjen de tørre leppene til Even. Even har ikke rette tenner, slik som munnen i dette klippet.

Tror vi så leppene til Isak og Eskild. Det er ikke en pupp, det er en brystvorte på en veltrent krop, hvis du ser på basengklippet ser du at den passer med Evens.

Hva om Eskil og Isak begynner å date, slik at Isak flytter inn på rommet til Even, og slik flytter Noora inn. Jeg tror ikke dette var Eskild etter det Isak sa til han, håper at det er Even.. Men det er jo mange som har føleffker da..

Blei så lei meg når det var pause: Heldigvis er den ikke veeeeeldig lang, men det blir lenge å vente. Tror faktisk det kan være Isak og Magnus. Den ene ryggen er relativt kvisete, litt som Magnus er. Magnus har slitt med å få seg noe fra jenter, så det kan fort vise seg at han er homofil.

Men enn sånn vending er nok manusforfatteren for dum til å finne på. Det hadde vært for random. Obs, se klippet fra forrige søndag på nytt: Isak har mange flere kviser på skuldrene enn i ansiktet! Det er den verdens nyhed nogensinde.

What am I watching?!!! The second released video??? Don't know I should be happy or sad since the last one is so breaking heart Can anyone plz tell me that is not a woman and Isak in the scene??? Why am I watching this??? And I not hopeless enough??? After a long consideration, the fandom has decided that there is enough evidence to think that this is between Isak and Even. And yeah, we're gonna have to wait for ten days until the next clip. Legg til et bilde. Kommentar Beklager, må du være logget på å legge inn en kommentar.

Eldste Populære Nyeste Eldste. De kan da ikke gjøre det? O lurer på hvem han hooker med! Det er Even - føflekker er avslørende ass Hvis det er Eskild er det ille ute.

Lepper er enda mer avslørende det er Eskild. Føflekkene er Isak sine. Du kan se det er Eskil! Evens flekker er ikke placeret på den måde som i klippet! Finner ingne nærbilder av han Eskild har føflekker på det kinnet. Se bj scenen fra forrige sesong. Hope so, but it is so hard to tell from such a short video. Og det kommer nok enda en pause, en laaaang pause, rundt juletiden. Det betyr at det er to uker til neste hele episode. Kan ikke vente så lenge!!! Nei er ikke Eskild, han har ikke føflekker.

Var dårlig gjort av Isak mot Emma også. Ja, ser ut som det er eskild.. Jo, han har også føflekker, du ser det i bj scenen fra forrige sesong. Det er jo en evighet til! Ikke si det er Eskild og Isak a.. Det er nok desverre det bare se i sesong 1 da gjør eva det samme! Isak er bare lei seg. Tror det ikke, siden Isak fornærmede ham for groft forleden dag Pugg stavemåten TIL disse ordene Even er to år eldre enn Isak.

Ka skal eg finne på no då? Ingen skam i 9 dage Hva er Isak, gjør? Må vi vente til Så trist med pause når det er så spennende! Er det bildet av munnen? Er det ikke Isak sine lepper da? Hvis det er fra i natt tror jeg det må være noen ukjente. Han er ikke homofil på ekte. Han er ikke homofil på ekte, nei. Han er ikke homo "in real life", venninna mi er venninna hans også. Da må du nok prøve å få deg en rolle i SKAM. Jeg vil også bli sammen med Even.

Takk for hintet, det var et deilig innlegg å lese. Jeg føler meg ikke lenger like gal! Jeg finner det ikke? Sant hilser på Isak, ja. Det ser jo ut som brystet til en jente. Hva slags flatbrystet kvinnfolk er det du henger med.

Jeg er vældig enig! Jeg tror det er Vilde og Katteklineren! Eg trur det er ein jente pga du ser ein puppy. JEPP-Isak er heeeeelt nydelig!!! Den kommer ut 3 dager etter det den ville ha gjort. Even ser Isak i det han stikker og løper etter og trøster han, plz Det må være det, vær så snill!

Dette er nok mer en teaser. Er nok ikke dette som skjedde etter at Isak dro. Ja det hadde vært supert. Hallo - tenk om det e Even og Eskild da?!

Åå tenk om det faktisk er Even og Eskild!!!!!!!!!!! Det er Magnus, kan se det på munnen! Det kan ligne på Magnus, ja. Jeg tror at det er Isak og Eskild. How about Isak, Eskill and Even? The more the merrier. Isak og Even er det nok De viser litt av øyet til Isak, man ser det er han.

Det er en pupp der. Det er en nippel. Det er en mannepup. Hvorfor jeg er så sikker. Se nøye på henne og hennes ansikt så skjønner dere mer. Gjør dette for og forville. Dere litt på vei.. Er ikke noe pupp der, kalles muskler Tror det er Vilde og Magnus.

Kan være Isak og Magnus. Gjorde det samme, tror det er Even. Yeah, the chin and lower lip around 0: Hugh Mungus 2 år. Ughh Skam hvorfor er det så bra. Men det er Isak jo også så. Enig med deg i ALT!!!!!! De er nok i senga. Isak ligger nede og reiser seg litt opp.

Det står jo Kan være et fylleknull? Precis, håller fullständigt med. Meen hva med puppen i klippet?? Det er ingen pupp! Den ene personen har jo pupper.. Det er et mannlig muskuløst bryst. Nei det er Eskil! Det er Isak og Even i klippet da: Niks, det er ikke Isak og Even.

Synes det likner mer på Eskild Det ligner ikke på Eskild! Man kan kun håbe.. Det ligner dog en kvindelig bryst.. Gutt med veltrent overkropp. Ingen som tenker trekant da? My life is over for 9 days. Redd for å ikke bli hørt? Spred love, not war. Ikke si at det der er Eskild. Thank you for answering by the way! Sorry to hear you had such a painful experience.

.. Men dette er ikke et spørsmål om gamle, kulturbestemte avvisninger av sex mellom to av samme kjønn, men om selve det kristne budskapet om menneskeverd. sep Mer fokus, men har det blitt lettere å fortelle at man er homo? Det var et populært nettmøte Gaysir arrangerte sammen med Helseutvalget og Skeiv om med henne, men det gjør ingenting, for jeg har tante og gode venner:) Det er ikke alltid lett for foreldre å snakke med barna sine om kjærlighet og sex. aug Grindr er en datingapp til smarttelefoner som primært henvender seg til homo- og biseksuelle menn. Den viser andre brukere som er i området.

Homo massasje carl berner sms sextreff

AMERICAN PORNSTAR ESCORTS HOMOSEKSUELL FREE WEBCAMS Men dette er ikke et spørsmål om gamle, kulturbestemte avvisninger av sex mellom to av samme kjønn, men om selve det kristne budskapet om menneskeverd. 5. nov Skam har på en måte fått frem at det er greit å være homo, om hvilket mot det krever .. Håper og tror at det er Even han har sex med hiddensafety.eu jan Helt frem til var sex mellom menn straffbart i Norge. Gjerne en kul tante. Men fortsatt er «jævla homo» ett av de mest brukte skjellsordene blant ungdom, og undersøkelser viser at homofile står nederst på listen over.

Homo populære jentenavn sex med tante